Bộ mã hóa thẻ Hune H-RF9

5.000.000

  • Phát hành và mã hoá thẻ Hune
  • Sữa đổi lại các chế độ cho thẻ
  • Cài đặt thời gian sử dụng cho thẻ
  • Phân quyền vào ra cho thẻ
  • Xoá bỏ thẻ…
  • Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng

5000000

Bộ mã hóa thẻ Hune H-RF9

Bộ mã hóa thẻ HUNE-H-RF9

Trong kho

0938 885 671