Thẻ QUERY card Adel

  • Thẻ kiểm tra.
  • Sử dụng cho hệ thống khoá sử dụng công nghệ cảm ứng.
  • Sao chép lại dữ liệu vào ra của từng phòng.
  • Thẻ dùng cho người quản lý nhằm kiểm tra các hoạt động vào ra của hệ thống.

0

Thẻ QUERY card Adel

THẺ QUERY CARD ADEL ảnh thực tế

Trong kho

0906 252 257