Hướng dẫn sử dụng WinLock STV-7800K

Khóa điện tử Winlock STV-7800K là loại khóa tay gạt mới nhất 2023 với đa dạng phương thức mở khóa nhất của Winlock với tối đa 6 cách: Vân tay, thẻ từ, Mã số, Chìa khóa, Mở rộng chức năng Remote cầm tay và Kết nối App Wifi. Qua bài viết này Vinlock Đà Nẵng sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng khóa WinLock STV-7800K một cách chi tiết nhất!

hướng dẫn sử dụng WinLock STV-7800K

WinLock STV-7800K

Hướng dẫn cài đặt 

*Mật khẩu mặc định của khóa: 123456

1. Cài đặt mã số chủ

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘0’ => “mã số chủ mới” (6~12 ký tự)

Bước 4: Nhấn phím ‘#’ để hoàn thành

2. Đăng ký mã số thành viên

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘1’ => “mã số thành viên” (4~12 ký tự)

Bước 4: nhấn phím ‘#’ để hoàn thành

3. Đăng ký mã số thành viên với ID

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘1’ => “nhập ID mã số (1~4)” => “mã số thành viên” (4~12 ký tự)

Bước 4: nhấn phím ‘#’ để hoàn thành

4. Đăng ký thẻ từ chủ

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘0’ và đưa thẻ từ vào cảm biến

*tiếp tục đưa thẻ từ trước khi bàn phím tắt để đăng kí thẻ từ chủ khác (tối đa 10 thẻ từ chủ)

*Thẻ từ chủ không được trùng với thẻ từ người dùng

5. Đăng ký thẻ từ chủ với ID

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘0’ => nhập “ID thẻ từ chủ” (1~10) => ‘#’

Bước 4: Đưa thẻ từ vào cảm biến

6. Đăng ký thẻ từ người dùng

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘2’ và đưa thẻ từ vào cảm biến

7. Đăng ký thẻ từ người dùng với ID

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘2’ => nhập “ID thẻ từ chủ” (1~100) => ‘#’

Bước 4: Đưa thẻ từ vào cảm biến

8. Đăng ký vân tay

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘3’ => Đặt vân tay 3 lần => ‘#’

9. Đăng ký vân tay với ID 

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘3’ => nhập “ID vân tay” (1~100) => ‘#’

Bước 4: Đặt vân tay 3 lần => ‘#’

Hướng dẫn xóa

1. Xóa mã số thành viên theo ID 

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘1’ => nhập “ID mã số cần xóa” (1~4)

Bước 4: Nhấn ‘*’ để hoàn thành

2. Xóa tất cả mã số thành viên

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘1’ 

Bước 4: Giữ phím ‘#’ 3 giây để hoàn thành

3. Xóa thẻ từ chủ theo ID

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘0’ => nhập “ID thẻ từ cần xóa” (1~10)

Bước 4: Nhấn ‘*’ để hoàn thành

4. Xóa tất cả thẻ từ chủ

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘0’ 

Bước 4: Nhấn giữ phím ‘#’ 3 giây để hoàn thành

5. Xóa thẻ từ thành viên theo ID

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘2’ => nhập “ID thẻ từ cần xóa” (1~100)

Bước 4: Nhấn ‘*’ để hoàn thành

6. Xóa thẻ từ thành viên

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘2’ 

Bước 4: Đặt thẻ từ cần xóa vào cảm biến

7. Xóa toàn bộ thẻ từ

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘2’ 

Bước 4: Nhấn giữ phím ‘#’ 3 giây để hoàn thành

8. Xóa vân tay theo ID

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘2’ => nhập “ID vân tay cần xóa” (1~100)

Bước 4: Nhấn ‘*’ để hoàn thành

9. Xóa toàn bộ vân tay

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘3’ 

Bước 4: Nhấn giữ phím ‘#’ 3 giây để hoàn thành

10. Cài đặt remote

Bước 1: nhấn nút cài đặt

Bước 2:

 • Nhập mã số chủ =>’#’
 • thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn nút open trên remote 

Bước 4: nhấn phím ‘#’ để hoàn thành

11. Xóa remote 

Bước 1: Giữ nút cài đặt 3 giây

Bước 2: 

 • Nhập mã số chủ => ‘#’
 • Thẻ từ chủ

Bước 3: Nhấn phím ‘5’ 

Bước 4: Nhấn phím ‘*’ để hoàn thành

12. Tăng giảm âm lượng 

Bước 1: nhập mã số chủ

Bước 2: nhấn phím ‘*’

Bước 3: 

 • Phím 3: tăng âm lượng
 • Phím 6: giảm âm lượng

*Tối đa 7 mức âm lượng

13. Chế độ khóa tự động/ thủ công

Bước 1: nhập mã số chủ

Bước 2: nhấn phím ‘*’ 2 lần

Bước 3: 

 • Phím 4: Chế độ tự động
 • Phím 7: Chế độ thủ công

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng của khóa WinLock STV-7800k. Các bạn có thể tham khảo thêm các mẫu khóa của WinLock tại đây.


Thông tin liên hệ


  Hãy để VinLock Đà Nẵng được tư vấn chuyên sâu hơn cho bạn nhé !


  Tên của bạn


  Số điện thoại


  Bạn cần tư vấn về: Khóa cửa nhôm, khóa cửa gỗ, khóa cổng sắt, khóa cửa kính cường lực...


  0938 885 671