DS-K4H250S khóa cửa từ đơn

  • Khóa cửa từ đơn
  • Hỗ trợ lực đẩy tuyến tính tĩnh của 300kg
  • Nguồn làm việc: 12VDC (500mA)/ 24 VAC (250mA)

0

DS-K4H250S khóa cửa từ đơn

DS-K4H250S khóa cửa từ đơn

Trong kho

0938 885 671